Općenito o sustavu

Zračni topovi VSR Blaster koriste se za otklanjanje začepljenja izlaza iz silosa, bunkera i usipnih koševa te sprječavanje stvaranja naslaga sipkog materijala u cjevovodima, izmjenjivačima topline, ciklonima i filterima.

 

Dijelovi sustava

Sustav se sastoji od posude za komprimirani zrak, ventila, cijevi te mlaznica koje se postavljaju s unutrašnje strane silosa/bunkera, a dimenzioniraju se s obzirom na predmetni materijal i dimenzije silosa/bunkera. Komprimirani se zrak provodi kroz cijevi i mlaznice u unutrašnjost silosa te se time anulira kohezija i adhezija materijala, tj. statičko trenje, što omogućava obaranje materijala djelovanjem sile gravitacije.

Upravljanje sustavom vrši se preko decentraliziranih upravljačkih ormarića.

Mlaznice koje se ugrađuju unutar silosa prilagođene su obliku silosa, specifičnim zahtjevima materijala te su prilagođene vrsti začepljenja – most, lijevak, luk ili omotač. VSR u ponudi ima sustav izmjenjujućih mlaznica kojima se smanjuju vrijeme i troškovi postupka mijenjanja postojećih mlaznica. Sustav izmjenjujućih mlaznica sastoji se od prirubnice, spojne kutije, ravne cijevi te brtvenih i vijčanih kompleta.

Diljem svijeta u pogonu je više od 20.000 zračnih topova.

Primjena sustava

Zbog različitih kapaciteta posuda za komprimirani zrak te različitih tipova mlaznica, primjenjivost ovog sustava iznimno je široka.

Silosi promjera preko 10 metara za cement, vapno, gnojiva, sojino brašno s različitim nagibom stranica, silosi za cement s gotovo ravnim dnom, specifični spremnici za natrijev karbonat i ostale kemikalije, izmjenjivači topline u cementnim pećima, bunkeri za grubi i fini pijesak, koksare, silosi za razne sirovine, spremnici za ugljen, lignit, pijesak, piljevinu samo su neki primjeri gdje se sustav zračnih topova VSR Blaster može primijeniti.