Općenito o sustavu

Vakuum manipulatori TAWI VacuEasylift omogućavaju učinkovito i pouzdano manipuliranje različitim teretima mase do 270 kg. Plastične, papirante i jutene vreće, kartonske kutije, role, bačve, sanduci, drvene daske, ploče, paneli, metalni limovi i kante primjeri su tereta za koje se sustavom VacuEasylift omogućava zahvaćanje, podizanje, rotiranje i spuštanje. Ručno prenošenje tereta, kojeg često obavlja veći broj radnika, pomoću vakuumskih manipulatora obavlja jedna osoba, brzo, efikasno, bez ikakvog napora.

Osnovni sustav sastoji se od vakuum pumpe, filtera, cijevi za zrak te fleksibilne podizne cijevi na čijoj se donjoj strani nalazi usisna glava s ručkom za upravljanje te vakuum hvataljka, koja se prilagođava specifičnostima tereta koji se podiže.

Vakuum pumpe isporučuju se u različitim veličinama, ovisno o potrebnom kapacitetu sustava te specifičnostima tereta. Poželjeno je da udaljenost vakuum pumpe od mjesta manipulacije tereta ne bude veća od 30 metara, tj. preporučljiva maksimalna duljina cijevi za zrak iznosi 30 metara.

Filter za zrak isporučuje se u standardnoj izvedbi za normalne uvjete, dok se za uvjete korištenja u prašnjavim prostorijama isporučuje veća izvedba filtera.

Podizna cijev skraćuje se ili produljuje korištenjem ručke za upravljanje, koja ima dvostruku funkciju: (i) upušta okolni zrak u unutrašnjost sustava, čime se smanjuje razina vakuuma u sustavu što dovodi do produljenja podizne cijevi i spuštanja tereta, te (ii) sprječava upuštanje okolnog zraka u unutrašnjost sustava, čime se razina vakuuma u sustavu povećava, što dovodi do skraćivanja podizne cijevi i podizanja tereta.

Vakuum hvataljka odabire se s obzirom na vrstu tereta, njegove specifičnosti i vrstu manipulacije.  Izvedba vakuum hvataljke mora biti takva da omogući brtvljenje, tj. spriječi prodor okolnog zraka u sustav.

Za industrije s visokim higijenskim standardom, moguća izvedba metalnih dijelova sustava od nehrđajućeg čelika. Za korištenje sustava u eksplozivnim zonama, dostupna je ATEX izvedba, s vakuum pumpom ili zračnim ejektorom.

Sustav vakuumskih manipulatora VacuEasylift montira se na sustav nosača Lyftman. Postoji nekoliko varijanti nosača: (i) ruka montirana na zid, (ii) ruka montirana na stup te (iii) sustav tračnica montiranih na stropnu konstrukciju hale. Nosači se izrađuju od aluminija ili običnog čelika. Za prostorije s visokim higijenskim uvjetima, nosači mogu biti od nehrđajućeg čelika.

Duljina ruke isporučuje se s obzirom na potrebe korisnika, standardnih je dimenzija od 2 do 7 metara. Sustav tračnica može biti linijski, zakrivljeni linijski ili pravokutni, čime se pokriva veća površina rada. Ovjesi za sustav tračnica prilagođavaju se specifičnostima stropne konstrukcije u hali.

Vakuum manipulatori TAWI VacuCobra omogućavaju učinkovito i jednostavno manipuliranje različitim teretima mase do 50 kg. Plastične i papirante vreće, kartonske kutije, boce, karnistri i kante primjeri su tereta kojima se može manipulirati pomoću VacuCobre. Ručno prenošenje tereta, kojeg često obavlja veći broj radnika, pomoću vakuumskih se manipulatora obavlja brzo, efikasno, bez ikakvog napora za korisnika sustava. VacuCobra ima prilagođenu ručku za jednostavno upravljanje po uzoru na joystick.

Mobilni vakuum manipulator kapaciteta do 80 kg premješta se s pozicije na poziciju pomoću viličara/paletara. Uređajem se omogućuje manipulacija teretom unutar radne površine polumjera do 2 metra. Uređaj sadrži bateriju koja pokreće vakuum pumpu. Hvataljke za prihvat tereta mogu se brzo i jednostavno izmijeniti, ovisno o vrsti tereta kojim se manipulira.

Prospekt - TAWI Mobile Order Picker