Općenito o sustavu

Šrederi za usitnjavanje različitih materijala, od drvnih ostataka, guma, paleta, otpada, plastike, madraca, metala i dr.

 

Dostupni šrederi različitih kapaciteta za usitnjavanje drvnog otpada.
Produkt usitnjavanja je drvena sječka.
Moguće usitnjavati tvrdo i meko drvo, OSB i MDF ploče, ivericu, furnir, koru i dr.

UNTHA - drvna industrija

UNTHA šrederi za usitnjavanje metalnog otpada koriste se za usitnjavanje otpada od lima, metalnih bačava, žica, kablova, aluminijskog otpada, strugotina i dr.

UNTHA - metal

UNTHA šrederi za plastični otpad koriste se za usitnjavanje plastičnih komponenti u svrhu dobivanja granula za ponovnu uporabu.

Moguće je usitnjavati plastična vlakna i trake, otpad od plastičnog filma, grude, spremnike, proizvodni otpad iz automobilske industrije te drugi otpad od plastike.

UNTHA - industrija plastike