Općenito o sustavu

Šrederi za usitnjavanje različitih materijala, od drvnih ostataka, guma, paleta, otpada, plastike, madraca, metala i dr.

 

Šrederi za drvnu industriju

Dostupni šrederi različitih kapaciteta za usitnjavanje drvnog otpada.
Produkt usitnjavanja je drvena sječka.
Moguće usitnjavati tvrdo i meko drvo, OSB i MDF ploče, ivericu, furnir, koru i dr.

UNTHA - drvna industrija