Općenito

Toppy fiksni i mobilni izmjenjivači i okretači paleta primjenjivi su za zamjenu različitih tereta poput vreća, kutija, boca, kanti, posuda, bačava, rola, paketa s jednog tipa palete na drugi.
Fiksni uređaji za naginjanje, pritiskanje ili okretanje tereta i zamjenu paleta primjenjivi su za palete različitih dimenzija i visina, mase do 2.000 kg, kapaciteta do 50 paleta u sat vremena.
Kod mobilnih izmjenjivača proces zamjene paleta moguć s i bez naginjanja tereta. Kapacitet mobilnih izmjenjivača je do 40 paleta u sat vremena.

 

Prospekti i katalozi