Općenito o manipulatorima za skladišta i LDC

TAWI vakuumski manipulatori za skladišta primjenjuju se za sortiranje, pakiranje, komisioniranje narudžbi, paletiziranje te depaletiziranje. Koristeći vakuumsku tehnologiju, tereti poput kartonskih kutija, vreća, kanti i dr. mogu se sigurno i efikasno prenašati bez napora i rizika od ozljeda osoblja.

Više na: TAWI.com

Logistic industry presentation - Fast and efficient handling in logistics

TAWI mobilni istovarivač kontejnera

TAWI mobilni istovarivač kontejnera samostalna je jedinica koja omogućava istovarivanje tereta poput kutija mase do 40 kg. Postolje na kojem se nalaze stup, zglobna ruka i hvatač može se premještati pomoću viličara ili paletara. Visina stupa podesiva 500 mm pomoću tipki na elektro ormaru. Za napajanje potrebna trofazna struja.

Zglobna ruka omogućava zahvaćanje tereta po cijeloj širini kontejnera, dok hvatač ima mogućnost rotacije za 90°, što omogućava primanje kutija sa strane i s vrha.

TAWI MOP mobilni vakuumski manipulator

TAWI MOP mobilni je vakuumski manipulator koji omogućava manipulaciju teretima mase do 80 kg. Uređaj je napravljen da na dnu ima dva utora za vilice paletara ili viličara. Na taj se način uređaj jednostavno može premještati te pokrivati više pozicija gdje se dižu tereti. Dijelovi MOP-a identični su dijelovima VacuEasylifta ili TP vakuumskih manipulatora, uz razliku što vakuum pumpu pokreće baterija koja je ispod kućišta MOP-a.

 

Prospekt - TAWI Mobile Order Picker

TAWI VacuEasylift i TP fiksni vakuumski manipulatori

TAWI VacuEasylift i TP fiksni manipulatori koriste se za sigurnu i efikasnu manipulaciju kartonskim kutijama s krajeva trakastih transportera na palete i obratno. Vakuumski manipulatori mogu se pomicati po TAWI Lyftman sustavu tračnica ili po aluminijskoj ruci pričvršćenoj na stup.

Više o fiksnim manipulatorima na poveznici.