Ručni, električni i pneumatski prevrtači bačava

Mobilni ručni, električni i pneumatski obrtači plastičnih i metalnih bačava koriste se za ergonomsku manipulaciju bačvama različitih dimenzija i volumena, masa do 350 kg.
Dostupne ATEX izvedbe za zone 1, 2, 21 i 22.
Dostupne visine dizanja bačvi preko 2.500 mm. Podesivi razmaci nogu.

Podizači, depaletizeri i slagači bačava

Mobilni depaletizeri i podizači bačava koriste se za prihvat i transport metalnih i plastičnih bačava zapremnine do 220 litara, mase do 350 kg. Izvedbe uređaja prilagođavaju se raspoloživom prostoru i željenoj manipulaciji. Dostupne ATEX izvedbe te izvedbe od nehrđajućeg čelika.

Uređaj se koristi za prevrtanje bačava iz vertikalnog u horizontalni položaj, kako bi se sadržaj iz bačava mogao isprazniti.

Mješači se koriste za homogeniziranje i miješanje sadržaja unutar bačve. Uređaji mogu biti na električni i pneumatski pogon. Dostupne ATEX izvedbe za bačve zapremnine do 220 litara, mase do 350 kg.

Dostupne izvedbe za sve vrste i veličine bačava.