Mehaničko-hidraulički mješač Rotamix

Sustav za mehaničko-hidraulično miješanje medija u spremnicima iznimno je efikasan i za održavanje jednostavan sustav široke primjene. Pogodnosti sutava Rotamix očituju se kroz male inicijalne troškove, instalacijske i operativne troškove te olakšano održavanje sustava. Pumpa sa sjeckalickom kontinuirano smanjuje veličine čestica, što pospješuje reakcije s prisutnim mikroorganizmima.

Centrifuge, vakuum bubnjevi, dekanteri, filter preše

Centrifuge, vakuum bubnjevi, dekanteri, filter preše i ostala oprema za obradu otpadnih voda i zbrinjavanje industrijskog mulja. Visokotlačne pumpe za transport otpadne vode u npr. filter prese.

Sustav za sprječavanje širenja industrijske prašine VSR Dustex

Sustav za sprječavanje širenja industrijske prašine VSR Dustex koristi se za obaranje industrijske prašine stvaranjem sitnih kapljica vode koje se vežu uz čestice prašine te djelovanjem gravitacije padaju na pod. Sustav VSR Dustex ugrađuje se na presipna mjesta, mjesta utovara, istovara, pražnjenja, punjenja, drobilicama, sitima, klasirerima i sl.

Sustavi bočnih brisača traka AirScrape

Sustav bočnih brisača traka AirScrape sastoji se poliuretanskih fleksibilnih nosača i na njih dijagonalno postavljenih lamela od ojačanog čelika, koje svojim položajem onemogućavaju razastiranje krupnih čestica, a postavljanjem u „lebdeći“ položaj u odnosu na transportnu traku induciraju strujanje zraka prema unutrašnjosti trake, čime se sprječava razastiranje sitnih čestica i širenje industrijske prašine u okolinu.

Mješalice, homogenizatori i granulatori AVA

Mješalice, sušači, homogenizatori i granulatori AVA u kontinuiranoj i šaržnoj izvedbi koriste se za miješanje različitih komponenti, poput lebedećeg pepela i vode te brojne druge primjene.