Sustav za sprječavanje širenja industrijske prašine VSR Dustex

Sustav za sprječavanje širenja industrijske prašine VSR Dustex koristi se za obaranje industrijske prašine stvaranjem sitnih kapljica vode koje se vežu uz čestice prašine te djelovanjem gravitacije padaju na pod. Sustav VSR Dustex ugrađuje se na presipna mjesta, mjesta utovara, istovara, pražnjenja, punjenja, drobilicama, sitima, klasirerima i sl.

Pneumatski topovi VSR Blaster

Pneumatski topovi VSR Blaster koriste se za sprječavanje lijepljenja materijala na stijenkama u obliku mosta, lijevka, omotača i luka te otklanjanje začepljenja izlaza iz silosa, bunkera i usipnih koševa te sprječavanje stvaranja naslaga sipkog materijala u cjevovodima, izmjenjivačima topline, ciklonima i filterima. Mlaznice koje se ugrađuju unutar silosa prilagođene su obliku silosa, specifičnim zahtjevima materijala te su prilagođene vrsti lijepljenja materijala.

 

Mješalice, sušači, homogenizatori i granulatori AVA

Mješalice, sušači, homogenizatori i granulatori AVA u kontinuiranoj i šaržnoj izvedbi koriste se za miješanje različitih komponenti.

 

Dijagonalni brisači traka CleanScrape

Dijagonalni brisači traka CleanScrape efikasan je čistač transportnih traka s brojnim prednostima u odnosu na konvencionalne brisače traka. Prednosti dijagonalnog brisača očituju se kroz jednostavnu montažu, malu potrebu za prostorom, visoku efikasnost čišćenja (85 – 95%), primjenjivost za spore i za brzoputujuće transportne trake. S obzirom na fleksibilnu instalaciju brisača, traci ne smetaju istureni mehanički spojevi jer se tijelo za čišćenje deformira i prilagođava spojevima.

Sustavi bočnog brtvljenja transportnih traka AirScrape

Sustav bočnih brisača traka AirScrape sastoji se poliuretanskih fleksibilnih nosača i na njih dijagonalno postavljenih lamela od ojačanog čelika, koje svojim položajem onemogućavaju razastiranje krupnih čestica, a postavljanjem u „lebdeći“ položaj u odnosu na transportnu traku induciraju strujanje zraka prema unutrašnjosti trake, čime se sprječava razastiranje sitnih čestica i širenje industrijske prašine u okolinu.

 

Sustav za centriranje transportne trake VSR Linex

VSR Linex je bespogonski sustav koji održava transportnu traku u centralnom položaju. Pomoću graničnika onemogućava se pomicanje trake u jednu ili drugu stranu.

VSR - Linex conveyor belt centralizing idler - Prospekt

Sustavi za centralno podmazivanje Delimon

Sustavi za centralno podmazivanje sprječavaju oštećenja ležajeva. Preintenzivno podmazivanje uzrokuje sigurnosne i okolišne rizike, dok podmazivanje preniskog intenziteta adekvatno ne ublažava trošenje. Sustavi automatskog podmazivanja rade na principu kontinuiranog podmazivanja strojeva i postrojenja, što strojeve dovodi u područje optimalne podmazanosti. Ručnim podmazivanjem onečišćivači iz okoline dospijevaju do ležajeva, što pogoduje preranom trošenju.

 

Mehaničko-hidraulički mješač Rotamix

Sustav za mehaničko-hidraulično miješanje medija u spremnicima iznimno je efikasan i za održavanje jednostavan sustav široke primjene. Pogodnosti sutava Rotamix očituju se kroz male inicijalne troškove, instalacijske i operativne troškove te olakšano održavanje sustava. Pumpa sa sjeckalickom kontinuirano smanjuje veličine čestica, što pospješuje reakcije s prisutnim mikroorganizmima.

Plastični spremnici WEBER

Okrugli i pravokutni plastični spremnici za širok raspon medija; od otpadnih voda do agresivnih kemikalija. Spremnici izrađeni od materijala poput PE, GRP, PVC, PP, PVDF-GRP, s ručnom, poluautomatskom i automatskom kontrolom crpnih i dozirnih stanica. Dostupni kontrolni mehanizmi poput mjerenja nivoa zapunjenosti, monitoringa temeprature, količina, tlaka i gustoće, detekcija curenja i prepunjenosti.

 

Transportne pumpe

Transportne pumpe poput zračno-membranskih, ekscentrično-vijčanih, centrifugalnih i drugih za transport različitih medija.

 

Filteri za silose

Filteri za silose kružnog i pravokutnog oblika. Okrugli filteri sastoje se od nehrđajućeg kružnog kućišta te filter elemenata unutar kućišta. Uređaji imaju integrirani čistač filtera pomoću komprimiranog zraka. Dostupne ATEX izvedbe za eksplozivne zone.

 

Ventili, šiberi, mjerna oprema

Leptir ventili, kuglasti ventili, šiberi za zatvaranje silosa, spremnika ili usipnih koševa za rasuti teret. Izvedbe od različitih vrsta čelika, samim time i za abrazivne materijale.

 

Odvajači krupnog materijala BHS

Odvajači krupnog materijala BHS koriste se za probiranje krupnog materijala. Dvije izvedbe različitih kapaciteta i dimenzija.

BHS - Prospekt