Zračni topovi VSR Blaster

Pneumatski topovi VSR Blaster koriste se za sprječavanje lijepljenja materijala na stijenkama u obliku mosta, lijevka, omotača i luka te otklanjanje začepljenja izlaza iz silosa, bunkera i usipnih koševa te sprječavanje stvaranja naslaga sipkog materijala u cjevovodima, izmjenjivačima topline, ciklonima i filterima. Mlaznice koje se ugrađuju unutar silosa prilagođene su obliku silosa, specifičnim zahtjevima materijala te su prilagođene vrsti lijepljenja materijala.

Sustav za sprječavanje širenja industrijske prašine VSR Dustex

Sustav za sprječavanje širenja industrijske prašine VSR Dustex koristi se za obaranje industrijske prašine stvaranjem sitnih kapljica vode koje se vežu uz čestice prašine te djelovanjem gravitacije padaju na pod. Sustav VSR Dustex ugrađuje se na presipna mjesta, mjesta utovara, istovara, pražnjenja, punjenja, drobilicama, sitima, klasirerima i sl.

Dijagonalni čistači transportnih traka

Dijagonalni brisači traka CleanScrape efikasan je čistač transportnih traka s brojnim prednostima u odnosu na konvencionalne brisače traka. Prednosti dijagonalnog brisača očituju se kroz jednostavnu montažu, malu potrebu za prostorom, visoku efikasnost čišćenja (85 – 95%), primjenjivost za spore i za brzoputujuće transportne trake. S obzirom na fleksibilnu instalaciju brisača, traci ne smetaju istureni mehanički spojevi jer se tijelo za čišćenje deformira i prilagođava spojevima.

Sustavi bočnog brtvljenja transportnih traka AirScrape

Sustav bočnih brisača traka AirScrape sastoji se poliuretanskih fleksibilnih nosača i na njih dijagonalno postavljenih lamela od ojačanog čelika, koje svojim položajem onemogućavaju razastiranje krupnih čestica, a postavljanjem u „lebdeći“ položaj u odnosu na transportnu traku induciraju strujanje zraka prema unutrašnjosti trake, čime se sprječava razastiranje sitnih čestica i širenje industrijske prašine u okolinu.

Sustav za centriranje transportne trake VSR Linex

VSR Linex je bespogonski sustav koji održava transportnu traku u centralnom položaju. Pomoću graničnika onemogućava se pomicanje trake u jednu ili drugu stranu.

VSR - Linex conveyor belt centralizing idler - Prospekt

Sustavi za centralno podmazivanje BIJUR DELIMON

Sustavi za centralno podmazivanje sprječavaju oštećenja ležajeva. Preintenzivno podmazivanje uzrokuje sigurnosne i okolišne rizike, dok podmazivanje preniskog intenziteta adekvatno ne ublažava trošenje. Sustavi automatskog podmazivanja rade na principu kontinuiranog podmazivanja strojeva i postrojenja, što strojeve dovodi u područje optimalne podmazanosti. Ručnim podmazivanjem onečišćivači iz okoline dospijevaju do ležajeva, što pogoduje preranom trošenju. Sustavi imaju primjenu kod mlinova za cementni klinker.

Mješalice, sušači, homogenizatori i granulatori AVA

Mješalice, sušači, homogenizatori i granulatori AVA u kontinuiranoj i šaržnoj izvedbi koriste se za miješanje različitih komponenti, poput miješanja cementa s letećim pepelom, u proizvodnji suhog morta, fine žbuke, pigmentirane žbuke ili cementnih mješavina.

Transportne pumpe

Transportne pumpe poput zračno-membranskih, ekscentrično-vijčanih, centrifugalnih i drugih za transport različitih medija.

Odvajači krupnog materijala BHS

Odvajači krupnog materijala BHS koriste se za probiranje krupnog materijala. Dvije izvedbe različitih kapaciteta i dimenzija.

BHS - Prospekt

Plastični spremnici WEBER

Okrugli i pravokutni plastični spremnici za širok raspon medija; od otpadnih voda do agresivnih kemikalija. Spremnici izrađeni od materijala poput PE, GRP, PVC, PP, PVDF-GRP, s ručnom, poluautomatskom i automatskom kontrolom crpnih i dozirnih stanica. Dostupni kontrolni mehanizmi poput mjerenja nivoa zapunjenosti, monitoringa temeprature, količina, tlaka i gustoće, detekcija curenja i prepunjenosti.

Filteri za silose

Filteri za silose kružnog i pravokutnog oblika. Okrugli filteri sastoje se od nehrđajućeg kružnog kućišta te filter elemenata unutar kućišta. Uređaji imaju integrirani čistač filtera pomoću komprimiranog zraka. Dostupne ATEX izvedbe za eksplozivne zone.

Leptir ventili, kuglasti ventili, šiberi

Leptir ventili, kuglasti ventili, šiberi za zatvaranje silosa, spremnika ili usipnih koševa za rasuti teret. Izvedbe od različitih vrsta čelika, samim time i za abrazivne materijale.

Rotacijski ventili

Rotacijski ventili koriste se za kontrolirano ispuštanje ili doziranje rasutog materijala u prahu ili granulama, a sastoje se od željeznog ili čeličnog kućišta i rotora s određenim brojem V komora te pogona.

Drobilice gruda

Drobilice gruda koriste se za drobljenje aglomeracija nastalih zadržavanjem materijala u silosima i spremnicima. Uređaji se najčešće postavljaju na izlaznoj strani, a sastoje se od dvije rotirajuće osovine s oštricama, koje svojim okretanjem razbijaju nastale grude.

Teleskopske utovarne cijevi

Teleskopske utovarne cijevi za efikasno istovarivanje rasutog materijala iz silosa i drugih spremnika. Dostupne izvedbe koje onemogućavaju širenje prašine u okolinu.

Mjerna oprema za silose

Mjerna oprema za silose koriste se za mjerenje razine materijala u silosima. Dostupni vibracijski mjerači, mjerači s rotirajućim lopaticama, mjerači s premosnicom (bypass mjerači) te kontinuirani mjerači s plovcima.

Vibratori za silose

Vibratori za silose koriste se za olakšavanje pražnjenja materijala iz silosa. Sastoje se od metalnog kućišta unutar kojeg su utezi na oba kraja osovine te motora.

Pneumatski čekići

Pneumatski čekići stvaraju kontinuirane udare na stijenke silosa, čime se sprječava lijepljenje materijala na stijenkama.

Vibracijska sita

Vibracijska sita za separaciju krutih čestica, filtraciju ili prosijavanje. Moguće odvajanje čestica do 5 različitih veličina. Dostupne ATEX izvedbe.