Okrugli i pravokutni plastični spremnici

Okrugli i pravokutni plastični spremnici za širok raspon medija; od otpadnih voda do agresivnih kemikalija. Spremnici izrađeni od materijala poput PE, GRP, PVC, PP, PVDF-GRP, s ručnom, poluautomatskom i automatskom kontrolom crpnih i dozirnih stanica. Dostupni kontrolni mehanizmi poput mjerenja nivoa zapunjenosti, monitoringa temeprature, količina, tlaka i gustoće, detekcija curenja i prepunjenosti.

Okrugli spremnici dizajniraju se na temelju specifičnosti ulaznih podataka. Spremnici pogodni za unutarnju i vanjsku instalaciju, za medije različitih karakteristika te različitih promjera. Izvedbe bez krova, s ravnim krovom, konusnim krovovm, zakrivljenim krovov te istim mogućnostima izvedbe za dno.

Dodstupni dodaci na spremnicima poput mlaznica, mješača, okna, podiznih prstena; sigurnosni dodaci poput indikatora nivoa, ljestvi, platformi, vakuumskih podiznih sustava i sl.

Pravokutni spremnici dostupni su za unutarnju i vanjsku instalaciju. Materijal izrade spremnika određen specifičnostima medija i temperaturi. Mogućnost izvedbe od varenih plastičnih ploča i kompozitnih materijala. Dostupni dodaci poput mješača, okna, podiznih prstena, tankvana i sl.

Rotamix mehaničko-hidraulički mješač

Sustav za mehaničko-hidraulično miješanje medija u spremnicima iznimno je efikasan i za održavanje jednostavan sustav široke primjene. Pogodnosti sutava Rotamix očituju se kroz male inicijalne troškove, instalacijske i operativne troškove te olakšano održavanje sustava. Pumpa sa sjeckalickom kontinuirano smanjuje veličine čestica, što pospješuje reakcije s prisutnim mikroorganizmima.

Sustav se sastoji od pumpe sa sjeckalicom, koja se instalira izvan spremnika, cijevi te pozicioniranih i usmjerenih mlaznica unutar spremnika, čime se sadržaj (npr. mulj nakon dehidracije) iz spremnika (digestora) pomoću pumpe isisava iz spremnika te preko sapnica upumpava u spremnik.

Takvo upumpavanje medija generira tok u horizontalnoj ravnini te vrtložni tok. U toku u horizontalnoj ravnini, najveće brzine strujanja su uz rubove. U vrtložnom toku, najveće brzine medija su u centru. Kombiniranjem dvaju tokova onemogućava se taloženje medija. Osigurano miješanje u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini, pogodno za kružne, pravokutne, ovalne tankove i bazene, kao i jajolike oblike digestora.

Pumpe Chopper sa sjeckalicom sprječavaju začepljenje mlaznice te optimiziraju površinski kontakt konstantnim reduciranjem veličina čestica. Na mlaznice, koje su otporne na abraziju i koroziju, daje se 10-godišnja garancija.

Sustav Rotamix ima raznoliku mogućnost primjene, poput anaerobnih digestora, kod bioplinskih postrojenja, u spremnicima mulja, spremnicima za biološke krutine, kanala za utjecanje, crpnih stanica, septičkim jamama, spremnicima za hidrolizu, spremnicima podzemne vode, otpadnim vodama kemijske i farmaceutske industrije, otpadnim vodama metalurgije, otpadnim vodama rafinerija, otpadnim vodama papirne industrije i sl.

Rotamix sustav - prospekt

Chopper pumpa - prospekt

AVA mješalice

AVA uređaji za miješanje, sušenje, granuliranje, oblaganje, ovlaživanje, homogeniziranje, steriliziranje krutina te krutina i kapljevina. Dostupne su horizontalne i vertikalne te kontinuirane i šaržne izvedbe različitih kapaciteta. Uređaji imaju primjenu u kemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj, građevinskoj, metalurškoj industriji, industriji plastike, termoelektranama, ekologiji i dr.

Horizontalne mješalice primjenjuju se u procesu pravljenja čvrstih mješavina, homogeniziranja, stvaranje kruto-tekućih mješavina te pasta. U prehrambenoj industriji primjenjuju se za miješanje prehrambenih praškastih komponenati, oblaganje (coating), za ovlaživanje letećeg pepela kod termoelektrana te za izradu cementnih mješavina u građevinskoj industriji. Kapacitet horizontalnih šaržnih mješalica je od 100 do 30.000 litara, kontinuiranih mješalica od 0,1 – 1.000 m3/h.

Vertikalne mješalice izrađuju se s jednostrukim ili dvostrukim helikoidnim rotorom za miješanje različitih materijala. Helikoidni rotor omogućava podizanje materijala duž stijenke do vrha komore za miješanje, gdje materijal u sredini komore pada prema dnu, pospješujući razinu izmiješanosti komponenti. Postoje konusne i cilindrične vertikalne mješalice. Vertikalne mješalice primjenjuju se u slučajevima potrebe za visokom čistoćom i visokom efikasnošću čišćenja mješalice. U prehrambenoj industriji koriste se za miješanje suhih ili vlažnih, tekućih ili ljepljivih materijala, za oblaganje (coating), u farmaceutskoj za proizvodnju i sušenje APIs-a, dok u kemijskoj za proizvodnju celuloze. Kapacitet vertikalnih šaržnih mješalica iznosi od 20 do 25.000 litara.

Prstenaste mješalice primjenjuju se pri proizvodnji detergenata, plastike, vlakana, celuloze, paste, tankih kartona i sl. Princip miješanja bazira se na velikoj obodnoj brzini, 50 m/s. Centrifugalna sila gura materijal na stijenke u obliku prstena. Razlika u brzini između medija koji se miješa i elemenata za miješanje rezultira visokim intenzitetom miješanja. Fluidi se injektiraju tangencijalno. Prednosti prstenaste mješalice su vrlo intenzivno miješanje, primjenjive su za produkciju pasti (dobro miješanje krutih čestica i kapljevina), optimalna dezintegracija vlaknastih elemenata te kratko vrijeme retencije. Uređaji se koriste i za produkciju mikrogranula i granula, tj. procesima aglomeracijskog granuliranja, vakuumskog granuliranja i mikrogranuliranja.

AVA mješalice - prospekt

Sustavi za centralno podmazivanje

Sustavi za centralno podmazivanje strojeva, postrojenja, vozila, ležajeva, zupčanika i sl. koriste se za distribuciju precizne količine ulja, masti i drugih maziva na potrebna mjesta. Time se produljuje životni vijek stojeva, dok se smanjuje mogućnost kvarova. Pomoću sustava koji se sastoji od pumpe za mazivo, cjevovoda, razdjelnika te mazalica, na svakom se mjestu podmazivanja dozira optimalna količina lubrikanta.

LubeSite - Podmazivači jedne točke - prospekt

Jednolinijski sustav Bijur Delimon - prospekt

Dvolinijski sustav podmazivanja Bijur Delimon - prospekt

T-Mon sustav zaprskivanja maziva - prospekt