Okrugli i pravokutni plastični spremnici WEBER

Okrugli i pravokutni plastični spremnici za širok raspon medija; od otpadnih voda do agresivnih kemikalija. Spremnici izrađeni od materijala poput PE, GRP, PVC, PP, PVDF-GRP, s ručnom, poluautomatskom i automatskom kontrolom crpnih i dozirnih stanica. Dostupni kontrolni mehanizmi poput mjerenja nivoa zapunjenosti, monitoringa temeprature, količina, tlaka i gustoće, detekcija curenja i prepunjenosti.

Okrugli spremnici dizajniraju se na temelju specifičnosti ulaznih podataka. Spremnici pogodni za unutarnju i vanjsku instalaciju, za medije različitih karakteristika te različitih promjera. Izvedbe bez krova, s ravnim krovom, konusnim krovovm, zakrivljenim krovov te istim mogućnostima izvedbe za dno.

Dodstupni dodaci na spremnicima poput mlaznica, mješača, okna, podiznih prstena; sigurnosni dodaci poput indikatora nivoa, ljestvi, platformi, vakuumskih podiznih sustava i sl.

Pravokutni spremnici dostupni su za unutarnju i vanjsku instalaciju. Materijal izrade spremnika određen specifičnostima medija i temperaturi. Mogućnost izvedbe od varenih plastičnih ploča i kompozitnih materijala. Dostupni dodaci poput mješača, okna, podiznih prstena, tankvana i sl.

WEBER - katalog

Čistači transportnih traka

Dijagonalni brisač transportnih traka CleanScrape sastoji se od tijela za čišćenje kojeg čine metalni kostur s uvulkaniziranom gumom, sajle za napinjanje, napinjača s oprugom s jedne strane te fiksnog držača s druge strane. Karakteristike brisača su visoka efikasnost čišćenja, jednostavna instalacija i održavanje te fleksibilnost.

Prednosti dijagonalnog brisača u odnosu na konvencionalne brisače očituju se kroz jednostavnu montažu, malu potrebu za prostorom, visoku efikasnost čišćenja (85 – 95%), primjenjivost za spore i za brzoputujuće transportne trake. S obzirom na fleksibilnu instalaciju brisača, traci ne smetaju istureni mehanički spojevi jer se tijelo za čišćenje deformira i prilagođava spojevima. Zbog nježnog kontakta između brisača i trake, smanjeno je mehaničko trošenje trake i trošenje brisača. Održavanje je jednostavno, traka ima primjenjivost za reverzibilne trake, pogodnost za zimske uvjete i uvjete niskih temperatura (od -10 do + 65 °C).

Proizvod se isporučuje u 3 različite veličine, ovisno o promjerima valjaka i širini transportne trake. Dijagonalni brisač primjenjiv za valjke promjera od 300 do 1.250 mm te za transportne trake širine od 300 do 2.800 mm. Brisači se koriste u rudarstvu, postrojenjima za manipulaciju ugljenom, elektranama, metalurgiji, cementarama, kamenolomima, betonarama, kemijskoj industriji te spalionicama otpada.

Dijagonalni brisač traka - prospekt

Sustavi za bočno brtvljenje transportnih traka

Patentirani sustav bočnog brtvljenja transportnih traka AirScrape postavlja se na bočne strane transportnih traka u “lebdeći” položaj, tj. položaj u kojem lamele ne dotiču traku. Razmak između trake i donjeg ruba lamela dovoljno je mali te omogućava strujanje zraka. Uslijed razlike u tlakovima, gdje se u sredini trake stvara područje nižeg tlaka, zrak će sa strane početi strujati prema sredini trake i time onemogućiti rasprostiranje materijala s trake. Time se također značajno smanjuje širenje industrijske prašine u okolinu. Lamele se izrađuju od Hardoxa ili nehrđajućeg čelika, dok su nosači lamela od poliuretana.

Sustav bočnog brtvljenja sastoji se poliuretanskih fleksibilnih nosača i na njih dijagonalno postavljenih lamela od ojačanog čelika, koje svojim položajem onemogućavaju razastiranje krupnih čestica, a postavljanjem u „lebdeći“ položaj u odnosu na transportnu traku induciraju strujanje zraka prema unutrašnjosti trake, čime se sprječava razastiranje sitnih čestica i širenje industrijske prašine u okolinu.

Sustav se isporučuje u modulima duljine 2 metra, za svaku stranu trake posebno. Moguće isporuke u 3 različite veličine, ovisno o razmaku između bočnih stranica transportne trake i površine trake.

Nepostojanje kontakta između sustava bočnog brtvljena i transportne trake sprječava trošenje trake i lamela. Instalacija sustava iznimno je jednostavna, a održavanje minimalno. Sustav je primjenjiv za sve brzine transportnih traka.

Sustav za bočno brtvljenje traka - prospekt

Mehaničko-hidraulički mješač Rotamix

Sustav za mehaničko-hidraulično miješanje medija u spremnicima iznimno je efikasan i za održavanje jednostavan sustav široke primjene. Pogodnosti sutava Rotamix očituju se kroz male inicijalne troškove, instalacijske i operativne troškove te olakšano održavanje sustava. Pumpa sa sjeckalickom kontinuirano smanjuje veličine čestica, što pospješuje reakcije s prisutnim mikroorganizmima.

Sustav se sastoji od pumpe sa sjeckalicom, koja se instalira izvan spremnika, cijevi te pozicioniranih i usmjerenih mlaznica unutar spremnika, čime se sadržaj (npr. mulj nakon dehidracije) iz spremnika (digestora) pomoću pumpe isisava iz spremnika te preko sapnica upumpava u spremnik.

Takvo upumpavanje medija generira tok u horizontalnoj ravnini te vrtložni tok. U toku u horizontalnoj ravnini, najveće brzine strujanja su uz rubove. U vrtložnom toku, najveće brzine medija su u centru. Kombiniranjem dvaju tokova onemogućava se taloženje medija. Osigurano miješanje u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini, pogodno za kružne, pravokutne, ovalne tankove i bazene, kao i jajolike oblike digestora.

Pumpe Chopper sa sjeckalicom sprječavaju začepljenje mlaznice te optimiziraju površinski kontakt konstantnim reduciranjem veličina čestica. Na mlaznice, koje su otporne na abraziju i koroziju, daje se 10-godišnja garancija.

Sustav Rotamix ima raznoliku mogućnost primjene, poput anaerobnih digestora, kod bioplinskih postrojenja, u spremnicima mulja, spremnicima za biološke krutine, kanala za utjecanje, crpnih stanica, septičkim jamama, spremnicima za hidrolizu, spremnicima podzemne vode, otpadnim vodama kemijske i farmaceutske industrije, otpadnim vodama metalurgije, otpadnim vodama rafinerija, otpadnim vodama papirne industrije i sl.

Rotamix sustav - prospekt

Chopper pumpa - prospekt

Žičane transporteri PELGER

Žičane trake Pelger - prospekt

Vibracijska sita VIBROWEST

Vibrosita Vibrowest primjenjuju se u prehrambenoj, kemijskoj, farmaceutskoj, mljekarskoj industriji, industriji plastike, rudarstvu i dr. Svojom robusnošću i prilagodljivošću mogu zadovoljiti specijalne zahtjeve kupaca. Moguće izvedbe za kontinuiranu operaciju s centralnim ispuštanjem materijala, pravokutno vibracijsko sito, okruglo vibrosito, centrifugalno sito, sito za odvajanje krutina od tekućine, spiralni elevatori i sl.

Vibrowest - brochure

Fleksibilna crijeva

BHS rešetkasti odvajač

BHS - prospekt

Specijalni lanci

TAWI mobilni vakuum manipulator Mobile Order Picker

Mobilni vakuum manipulator kapaciteta do 80 kg premješta se s pozicije na poziciju pomoću viličara/paletara. Uređajem se omogućuje manipulacija teretom unutar radne površine polumjera do 2 metra. Uređaj sadrži bateriju koja pokreće vakuum pumpu. Hvataljke za prihvat tereta mogu se brzo i jednostavno izmijeniti, ovisno o vrsti tereta kojim se manipulira.

Prospekt - TAWI Mobile Order Picker