Logitrans viličari, paletari i mobilni manipulatori koriste se za prihvaćanje, podizanje, rotiranje i odlaganje raznolikog tereta.

Pomoću standardnih vilica, platformi te specijalnih hvataljki omogućava se manipulacija raznolikim teretima – paletama, rolama, sanducima, bačvama do 1.000 kilograma.

Obrtač rola Logitrans koristi se za manipulaciju teškim rolama mase do 500 kg. Omogućava primanje, podizanje i rotaciju rola promjera od 120 do 1.270 mm. Uređaj karakterizira električna propulzija, kao i primanje, podizanje i rotiranje rola.

Prospekt

Obrtač bačva Logitrans koristi se za manipulaciju plastičnim i metalnim bačvama mase do 350 kg. Omogućava primanje, podizanje i rotaciju bačva promjera od 300 do 600 mm. Uređaj karakterizira električna propulzija, kao i primanje, podizanje i rotiranje bačva, uz opciju za ručno primanje i rotiranje bačva.

Prospekt

Ručna i električna podizna kolica omogućavaju podizanje i spuštanje paleta na operateru prihvatljivu visinu. Visina podizanja je za terete do 1.500 kg do 470 mm, dok je za terete do 1.000 kg do 800 mm. Dostupne izvedbe od nehrđajućeg čelika. Moguća izvedba sa senzorom koji automatski podiže/spušta platformu uslijed stavljanja tereta na platformu ili uzimanja tereta s platforme, kako bi visina na koju se teret slaže uvijek bila jednaka.

Prospekt

Naginjač kutija i sanduka omogućuje rotiranje kutija i sanduka za 90°. To uvelike olakšava operateru rad. Dostupne izvede od nehrđajućeg čelika.

Prospekt

Ručni paletni viličar omogućava manipulaciju paletama mase do 3.000 kg. Dostupne izvedbe od nehrđajućeg čelika. Mogući dodatak vaga, kojom se omogućava istovremeno transportiranje i vaganje tereta.

Prospekt

Ručni električni viličari Logitrans ergonomsko su rješenje za manipulaciju paletama. Kapacitet uređaja je do 1.800 kg. Dostupne izvedbe Maxi i Mini.

Prospekt

Dvostruki paletar može transportirati dvije palete istovremeno. Malih je dimenzija te se može koristiti i u skučenim prostorima. Kapacitet podizanja iznosi do 1.800 kg na donjim vilicama, a do 800 kg na gornjim vilicama. Uređaj krasi jednostavna izvedba i upravljanje pomoću gumba na ručki.

Prospekt