Općenito o sustavu

Manipualtor za kutije i sanduke primjenjiv je za kartonske kutije, plastične, metalne i druge sanduke mase do 1.000 kg.

Logitrans manipulator omogućava rotiranje kutije/sanduka, tj. pražnjenje.

Hvataljke za manipulaciju teretima prilagođavaju se dimenzijama i specifičnostima tereta. Hvataljke su primjenjive za kutije i sanduke širine od 800 do 1.200 mm.

Moguće varijante s ručnom i električnom propulzijom. Električno podizanje i spuštanje tereta te njegove rotiranje postiže se pritiskom na gumb daljinskog upravljača.