Općenito o proizvodima

Jehmlich mlinovi za fino mljevenje, mlinovi čekićari i drobilice gruda za grubo mljevenje te rotacijski ventili za doziranje koriste se za obradu rasutih i praškastih medija. Uređaji primjenjivi za medije iz prehrambene, farmaceutske, kemijske industrije, za mljevenje škarta, grubih materijala i sl. Moguća isporuka pojedinačnih mlinova ili kompletnih postrojenja.

Drobilice gruda (Lump braker) – uređaji s valjcima za mljevenje grudastih i aglomeriranih oblika ulazne veličine do 280 mm. Grude i aglomeracije često nastaju prilikom skladištenja materijala, što otežava pražnjenje i doziranje materijala. Drobilice gruda koriste se za grubo mljevenje aglomerata magnezijevog klorida, aglomerata limunske kiseline, oksida željeza, gnojiva, šećera, karamele, muljnih kolača, proteina, škroba, silicijevih karbida, PVC aglomerata te u brojnim drugim slučajevima.

Izlazna veličina čestica kreće se od 0,5 do 20 mm. Željena finoća izlaznih čestica postiže se reguliranjem zazora između valjaka koji se mogu okretati jednakom ili različitim brzinama, čime se postiže efekt trganja. Drobilica gruda primjenjuje se na mjestima izlaza iz silosa ili spremnika, pražnjenju big-bagova, u fazi grubog drobljenja materijala kao priprema za pneumatski transport ili priprema za fino mljevenje. Kapacitet uređaja do 40 t/h.

Drobilica gruda može se isporučiti kao samostalan uređaj u kontinuiranom ili šaržnom procesu grubog drobljenja ili kao integrirani uređaj u procesu grubog mljevenja.

Mlin čekićar (Hammer mill) – uređaji s rotirajućim čekićima za grubo mljevenje mekanih, tvrdih, vlažnih i žilavih materijala. Ulazni materijal izlazi iz komore za mljevenje kroz otvore na rešetki, koji se reguliraju ovisno o željenoj finoći izlaznog materijala. Izlazna finoća materijala ovisi i o broju čekića te brzini rotora. Mlinovi čekićari primjenjuju se za drobljenje mekanih i tvrdih materijala, grubo mljevenje kao priprema materijala za fino mljevenje, mljevenje gipsa, plastičnih komponenti, staklenih granula, vlaknastih materijala, gnojiva, mulja, škarta iz proizvodnje, biomase, keramičkih proizvoda i brojnih drugih. Kapacitet uređaja do 30 t/h.

Mlin čekićar može se isporučiti kao samostalan uređaj ili integriran u postojeću liniju zajedno s uređajima za punjenje, pražnjenje, doziranje itd.

Mlinovi za fino mljevenje (Impact mills) – uređaji za fino mljevenje i pulverziranje mekanih do srednje tvrdih materijala čija je veličina ulaznih čestica do 25 mm. Koriste se za fino mljevenje gipsa, šećera, začina, suhog povrća, kakaa, staklenih granula, vlakana, pigmenata, soli, ugljena, grafita, plastike i sl. Mlinovi Rekord A – D su univerzalni mlinovi, motora snage od 7,5 do 160 kW. Kapaciteta od 200 do 5.000 kg / h. Tip rotora ovisi o materijali koji se melje, a postoje rotori sa zaticima, rotori s udaračima, turborotori te rotori sa zazorima. Rotori sa zaticima koriste se u slučajevima male granulacije ulaznog materijala i male željene granulacije, tj. česta je primjena u prehrambenoj, farmaceutskoj i kemijskoj industriji. Uređaji u skladu GMP, CIP i ATEX.

Rotori s udaračima koriste se u slučajevima grube ulazne granulacije te za mljevenje tvrdih i vlaknastih materijala poput kakaa, kave ili građevnih materijala.

Turborotori koriste se u slučajevima niske željene granulacije, za mljevenje vlaknastih, kristalnih i materijala osjetljivih na toplinu te za materijale srednje ulazne granulacije. Rotori sa zazorima koriste se u slučajevima srednje željenje finoće i velike granulacije na ulazu, tj. za vlaknaste materijale poput usjeva.

Mlinovi Rekord 224-630 su univerzalni mlinovi za mljevenje lomljivih, vlaknastih i kristalnih materijala. Kapacitet uređaja od 200 do 5.000 kg / h, motora snage od 15 do 160 kW. Unutrašnjost ovih mlinova izrađena je na način da onemogućava akumulaciju materijala. Koriste se za mljevenje farmaceutskih sastojaka, suhih biljaka, plastičnih granula, celuloze, soli, proteina, laktoze i dr.

Mlinovi za fino mljevenje mogu se isporučiti kao samostalni uređaji ili integrirani u postojeću liniju zajedno s doziranje, pneumatskim transportom, pražnjenjem ili komorama.