Općenito

Logitrans industrijski manipulatori za učinkovitu i sigurnu manipulaciju teretima poput teških sanduka, kutija, rola, bačava, spremnika, paleta i dr. Dostupne izvedbe od nehrđajućeg čelika za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

Logitrans Rotator primjenjuje se za rotiranje kutija i sanduka mase do 1.000 kg. Više informacija na: Logitrans.com

Logitrans Rotator - prospekt

Logitrans Reel Rotator koristi se za manipulaciju teškim rolama mase do 500 kg. Omogućava primanje, podizanje i rotaciju rola promjera od 120 do 1.270 mm. Uređaj karakterizira električna propulzija te električno primanje, podizanje i rotiranje rola. Više informacija na: Logitrans.com

Logitrans Reel Lifter koristi se najčešće u kombinaciji s Reel Rotatorom.

Logitrans Reel Rotator - prospekt
Logitrans Reel Lifter - prospekt

Logitrans Logitilt primjenjuje se za podizanje i naginjanje kutija i sanduka. Dostupne izvedbe od nehrđajućeg čelika. Više informacija na: Logitrans.com

 

Logitilit - prospekt

Logitrans highlifter omogućava podizanje paleta na ergonomski prihvatljivu visinu.

Highlifter - prospekt

Logitrans ručni električni viličari. Dostupne izvedbe od nehrđajućeg čelika te za eksplozivne zone. Više informacija na: Logitrans.com

Pallet trucks - prospekt