Općenito o sustavu

TAWI ViperHoist električni podizači koriste se za prihvaćanje, podizanje, rotiranje i odlaganje raznolikog tereta. ViperHoist uređaji koriste se za manipuliranje kantama, rolama, sanducima, kutijama, bačvama, bocama i sl., mase do 120 kg. TAWI ViperHoist ima primjenu u prehrambenoj, farmaceutskoj, kemijskoj, drvnoj industriji, u logističkim i distributivnim centrima, a svojom jednostavnošću povećava brzinu manipuliranja te istovremeno anulira potrebu za ručno prenašanje tereta.

Osnovni sustav sastoji se od električne dizalice s ručkom za upravljanje na dnu dizalice. Na ručku za upravljanje priključuje se hvataljka za manipulaciju teretom. Hvataljka se prilagođava specifičnostima tereta. Na ručku za upravljanje moguće integrirati vakuumsku hvataljku za specifične terete, čime je mogućnost primjene sustav ViperHoist iznimno velika.

Brzina podizanja tereta kreće se od 0,75 m/s za lakše, do 0,35 m/s za teže terete.

Sustav električnih manipulatora ViperHoist montira se na sustav nosača Lyftman. Postoji nekoliko varijanti nosača: (i) ruka montirana na zid, (ii) ruka montirana na stup te (iii) sustav tračnica montiranih na stropnu konstrukciju hale. Nosači se izrađuju od aluminija ili običnog čelika. Za prostorije s visokim higijenskim uvjetima, nosači mogu biti od nehrđajućeg čelika.

Duljina ruke isporučuje se s obzirom na potrebe korisnika, standardnih je dimenzija od 2 do 7 metara. Sustav tračnica može biti linijski, zakrivljeni linijski ili pravokutni, čime se pokriva veća površina rada. Ovjesi za sustav tračnica prilagođavaju se specifičnostima stropne konstrukcije u hali.