Sustavi za centralno podmazivanje Bijur Delimon

Sustavi za centralno podmazivanje strojeva, postrojenja, vozila, ležajeva, zupčanika i sl. koriste se za distribuciju precizne količine ulja, masti i drugih maziva na potrebna mjesta. Time se produljuje životni vijek stojeva, dok se smanjuje mogućnost kvarova. Pomoću sustava koji se sastoji od pumpe za mazivo, cjevovoda, razdjelnika te mazalica, na svakom se mjestu podmazivanja dozira optimalna količina lubrikanta.

Sustavi za centralno podmazivanje su automatski sustavi podmazivanja jer su potpuno ili djelomično kompjuterizirani u procesu raspršivanja maziva. Ovi sustavi eliminiraju rizik od ljudske pogreške i povećavaju preciznost u podmazivanju mnogih komponenti na brojnim strojevima.

Sustav radi na način da su kontrolni uređaji i mazalice unaprijed podešeni za dodavanje točno određene količine masti, ulja ili drugog lubrikanta u točno određenom vremenu. Kontrolni uređaj aktivira pumpu koja podiže razinu tlaka u sustavu, što utječe na doziranje maziva na željenu točku. U trenutku kad proces ispuštanja lubrikanta završi, tlačna sklopka deaktivira pumpu.

Razvoj tehnologije doprinio je razvoju brojnih dodatnih uređaja za kontrolu i praćenje, čime se povećala pouzdanost i efikasnost sustava. Npr., spremnici maziva, cjevovodi i sapnice opremljene su uređajima za praćenje koje, čim se detektira nedostatak, šalju signal upravljanju.

Brojne studije pokazuju da preko 50% kvarova na ležajevima nastaje uslijed nepravilnog podmazivanja. Prevelike količine maziva uzrokuju sigurnosne i okolišne rizike te mogućnost kontaminacije lubrikanta, dok premale količine maziva uzrokuju preveliko trenje i trošenje. Iz tog je razloga količine lubrikanta potrebno dozirati u optimalnim količinama.

Jednostruki podmazivači jednostavnog su dizajna, efikasni u dodavanju lubrikanta. Različite izvedbe oprugi prema vremenima pražnjenja podmazivača. Transparentan spremnik lubrikanta omogućava vizualnu kontrolu. Podmazivanje se vrši pomoću Venturijevog efekta, tj. u trenucima kad je ležaj u pokretu, čime se sprječava prekomjerno podmazivanje.

Posebna prednost očituje se u mogućnosti ponovnog punjenja podmazivača dok jedinica ostaje montirana na ležaju.

 

LubeSite - Podmazivači jedne točke - Prospekt

Jednolinijski sustavi podmazivanja niskotlačni su sustavi namijenjeni jednostavnijim zahtjevima za podmazivanje, pogodni za podmazivanje do 100 točka. Kompaktni su te jednostavni za primjenu i održavanje. Najviše se primjenjuju kod strojeva i postrojenja kod kojih su točke podmazivanja grupirane. Sustav dozira potrebne količine maziva dok je stroj u pogonu, čime se produljuje vijek trajanja i smanjuju kvarovi.

Za zadovoljavanje različitih potreba dostupni su sustavi s ručni i automatski sustavi. Ručni sustavi primjenjuju se kad se podmazivanje vrši povremeno, dok se automatskim sustavima podmazivanje vrši kontinuirano ili u pravilnim vremenskim intervalima.

Jednolinijski sustav Bijur Delimon - Prospekt

Dvolinijski sustav podmazivanja primjenjuje se u gotovo svakoj industriji u kojoj je potrebna kontinuirana radnja. Od metalurgije do papirne industrije, automatska upotreba maziva značajno reducira troškove. Dvolinijski sustav sastoji se od središnje stanice, kontrolora i ventila.

Dvolinijski sustavi primjenjivi su za sustave s više od 20 ležajeva, dok se dodavanje nove točke podmazivanja jednostavno obavlja. Ako dođe do začepljenja između linije i ležaja, sustav se neće zaustaviti, nego će ostali ležajevi biti podmazivani. Volumen maziva za svaku se točku podmazivanja može namjestiti čak i nakon pokretanja sustava.

Dvolinijski sustav podmazivanja Bijur Delimon - Prospekt

Progresivni sustav podmazivanja Bijur Delimon koristi se za strojeve i postrojenja srednjeg opsega. Robusne pumpe spajaju se na modularne i standardne razdjelnike, omogućavajući jednostavnu instalaciju, korištenje i održavanje sustava.

Progresivni razdjelnici rade na principu unaprijed utvrđene sekvence i pokretnog pokazivača koji omogućava jednostavno praćenje sustava. Ispuštanje određene količine lubrikanta potiče pomicanje klipova u razdjelniku jedan za drugim, što dovodi fiksne količine maziva do mazalica.

Sustav se sastoji od pumpe, upravljačke ploče, stanice za pripremu komprimiranog zraka, razdjelnika i mlaznica. Dostupne izvedbe s električnom i pneumatskom pumpom.

Mlaznicama se lubrikant nanosi na površinu u obliku elipsa.

Prospekt - T-Mon sustav zaprskivanja maziva